Nemovitosti pro porovnání:
0

PENB

Co je PENB?

PENB = průkaz energetické náročnosti budovy

Energetický průkaz náročnosti budov obsahuje informace o energetické náročnosti budovy vypočtené podle metody stanovené  prováděcím právním předpisem (vyhl. 148/2007 Sb. - bude v blízké době novelizován). Energetická náročnost budovy se stanovuje výpočtem celkové roční dodané energie v GJ potřebné na vytápění, větrání, chlazení, klimatizaci, přípravu teplé vody a osvětlení při jejím standardizovaném užívání bilančním hodnocením. Průkaz energetické náročnosti budovy obsahuje protokol prokazující energetickou náročnost budovy a grafické znázornění energetické náročnosti budovy. Klasifikace energetické náročnosti budovy je rozdělena do klasifikačních tříd A až G. Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracováván na základě oprávnění k činnosti v oblasti energetické účinnosti vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky.

Povinnost zpracování průkazu energetické náročnosti budovy vznikla na základě novely zákona o hospodaření s energií.

Povinnost vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy platí pro novostavby a rovněž na větší změny dokončených budovy. Dále platí povinnosti pro veřejné budovy. nově také platí pro vlastníky a společenství vlastníků pro užívané bytové a administrativní budovy do roku 2015-2019 (podle vztažné plochy). Průkaz je také potřeba při prodeji nebo pronájmu od roku 2016.

Nový Průkaz energetické náročnosti budov obsahuje nově informace nejen o dodané energii do budovy, ale také o neobnovitelné primární energii, která vyjadřuje vliv provozu budovy na životní prostředí. Součástí průkazu jsou i doporučující informace o možných opatřeních, která by pomohla snížit energetickou náročnost budovy.


 

Průkaz energetické náročnosti budovy platí 10 let ode dne jeho vyhotovení, pokud ale dojde k rekonstrukci nemovitosti, která ovlivní spotřebu energií o více než 25%, je potřeba vyhotovit nový PENB.

 


 

třída energetické náročnosti budovy slovní vyjádření energetické náročnosti budovy
A mimořádné úsporná
B úsporná
C vyhovující
D nevyhovující
E nehospodárná
F velmi nehospodárná
G mimořádně nehospodárná

Které budovy budou muset mít průkaz v následujících období?

  • od 1.1. 2015 stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2
  • od 1.7. 2015 budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2
  • od 1.1. 2016 při pronájmu ucelené části budovy (bytu, nebytového prostoru) včetně družstevních domů
  • od 1.1. 2017 stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2
  • od 1.1. 2019 stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2